Vind internationale zakenpartners tijdens de AgriFoodTech 2018

Construction Consumer goods Within each area there is a transition team of all different stakeholders involved consumers, enterprises, bonds, governments, knowledge institutes, etc. Organized in four big themes: Better producing Better managing our waste Mobilizing all actors involved Per theme different measures are presented, counting up till 50, that tackle the challenges on the road to a CE including all the parties concerned consumers, enterprises and the government. An example of one of the 7 measures connected to this theme is to incorporate more recycled raw materials into products. An example is the measure to force factories to include information on how to repair electronic products when broken. The last theme is to ensure all parties involved are having a voice and taking responsibilities by aiming for the following objectives: Examples of the measures of this theme are the inclusion of the theme CE in the general education by the ministry of education, national and regional. Prime Minister Philippe presenting the Feuille de route on the 23rd of April. After working together on the EU-action plan for the CE, they look at the Netherlands as a valuable and important partner in the transition towards a circular Europe.

Matchmaking tijdens Automechanika 2018

The forensic tools and procedures used will in majority be at safe stand-off detection distances. This will also include tools for identification of unexploded IEDs. The crime scene will be mapped using 3D-registration and in the map the positions that have been analysed in detail will be marked. The forensic tools and data will be of a quality that can be used as evidence in a court of law. The quality assured data will be on-site electronically documented and sent to the police instantaneously at the crime scene.

The Netherlands Enterprise Agency (), in collaboration with, the Dutch National Contact Point for H Health, Enterprise Europe Network (EEN) and Utrecht Academic Medical Hospital are organising an international matchmaking and information event, focussed on consortium building in preparation of the upcoming H calls as well as Eurostars.

Deze missie more Event Details Wilt u zakendoen in India? Deze missie staat in het teken van de World Food India! Lees meer over de kansen voor Nederlandse ondernemers in India. Gedurende 3 dagen komen investeerders, fabrikanten, producenten, voedselverwerkers, beleidsmakers en organisaties uit het wereldwijde voedselecosysteem samen voor netwerkbijeenkomsten, een foodstreet waar producten kunnen worden getest op geschiktheid voor de Indiase markt, seminars en workshops.

Programma Deze missie biedt u de gelegenheid om uw netwerk in India te versterken en te vergroten en geeft u een goed beeld van de mogelijkheden die de Indiase markt biedt. U kunt uw organisatie, producten en diensten bekendheid geven op de Indiase markt en deelt ervaringen met andere Nederlandse ondernemers. Ook kan de Nederlandse overheid eventuele ondernemingsissues voor u aankaarten bij de Indiase autoriteiten.

Het programma wordt momenteel uitgewerkt op basis van bovengenoemde thematiek en belangstelling. De missie bevat programmaonderdelen zoals: Maximaal 2 deelnemers per bedrijf, waarbij u elke deelnemer apart moet aanmelden. Bij de kosten zijn inbegrepen:

Het Nationaal Warmte Congres

Some steps are required to enable this feature: Metal provides a streamlined, low-overhead API with precompiled shaders and efficient multi-threading support to maximise the processing power of the GPU. We will continue to improve and extend support for Mac Metal and look for ways to leverage new API features in upcoming versions of the engine. There is also experimental Metal support for Shader Model 5 features, try it out using the “-metalsm5” command-line switch.

Comité van Aanbeveling. Het Comité van Aanbeveling ziet toe op de kwaliteit van het programma. Zij dragen de warmtesector een warm hart toe en zien het nut en de noodzaak van nieuwe initiatieven op het gebied van warmte.

Informatie die interessant zijn voor u als innovatieve MKB ondernemer. Focus op innovatie, maak-industrie, automotive, cleantech, en internationalisatie. De inhoud geldt als uitnodiging tot een gesprek met u. Articles for SME’s to inform, study and implement actions related to innovation, cleantech, industrial manufacturing and international business.

This page is an invitation for you to get in contact with Dutch entrepreneurs for new business co operation and human connections to success. How does the role of energy change in our society? How do we get from point A to point B? We transition current mobility and energy supplies for future use. Why and how powering mobility We believe change is necessary to insure a sustainable future. The way we behave and think about mobility and energy has to become more flexible, durable and smart.

The existing gap between current supply and future demand challenges us to design new ways of thinking.

Van matchmaking tot fundraising: is er voor íedere zorgvernieuwer

Hoofdzakelijk betreffen dit specifieke sectorale missies waarin u op basis van uw wensen van een individueel afsprakenprogramma wordt voorzien. Het Holland House organiseert deze missies in samenwerking met diverse netwerkpartners zoals het Ministerie van Buitenlandse Zaken, RVO, Kamers van Koophandel, brancheverenigingen en banken. Op aanvraag organiseert het Holland House exclusieve en tailormade handelsmissies voor clusters van bedrijven.

Via onze matchmaking methodologie bent u verzekerd van een individueel bezoekprogramma dat u de handvaten biedt voor succes op de Colombiaanse markt.

Other Conferences/Events. Back To Homepage. Driving Decarbonization – Better Policy Means Better Fuels. June at the NH Brussels EU Berlaymont in Brussels, combined with offering opportunities for B2B (business-to-business) matchmaking. The European Technology and Innovation Platform Bioenergy is an industry-led stakeholder platform that.

De regering heeft daartoe sinds kort serieuze ambities vastgelegd. Het eilandenrijk heeft veel natuurlijke bronnen beschikbaar. En een van die bronnen is windenergie. Sinds verkennen wij mogelijkheden voor samenwerking en dat heeft er toe geleid dat we onlangs een kantoor in Jakarta geopend hebben. Hieronder vindt u een Engelstalig interview met onze directeur in Jakarta.

Voor meer informatie kijk op de website:

Unfortunately the page you requested no longer exists.

Spain, France, Portugal, Canada and Latin America form high potential markets thanks to continuous economic growth and dynamic consumer demand. Thorough market research and a well thought out market entry strategy are key to become successful and find the right distributor, purchaser, local agent or even joint-venture partner. Transfer Latin Business Consultancy supports companies to effectively enter the Spanish, French, Portuguese, Canadian and Latin American markets through a successful matchmaking methodology and by providing all necessary local market information.

Founded in , we have built a track record of finding suitable trading partners for both SMEs and large companies.

– Organized technology matchmaking missions on ICT-related topics – Performed grant related audits () Rijksdienst voor Ondernemend Nederland () View profile. View profile badges. Search by name. Over million professionals are already on LinkedIn. Find who you ry: Information Technology and .

Met de naam verandert uiteraard ook ons uiterlijk. Het symbool voor ons werk, het schaakpaard, heeft de veranderingen aan ons uiterlijk overleefd. Daarbij is een deel van het schaakveld gevoegd. Het veld is driedimensionaal verbeeld, zoals de politieke omgeving waarin wij opereren. Dat werk evolueert mee met de politiek, die steeds minder voorspelbaar wordt. Naast de burger speelt ook het bedrijfsleven een belangrijke rol in de politiek.

In de twintig jaar dat wij bestaan op 1 januari precies is daarin weinig veranderd. Ook daarin bewegen we mee. Ons team blijft zich ontwikkelen en speelt in op de behoefte van de markt: Nun ist ein Schachfeld dazugekommen. Das Feld ist dreidimensional dargestellt und spiegelt das politische Umfeld wider in dem wir agieren.

CBI Policy Framework

Location Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Den Haag Bent u actief op het gebied van de innovatieve land- en tuinbouw? Kom dan naar de bijeenkomst over de kansen voor de Nederlandse land- en tuinbouwsector in Canada, op 30 november in Den Haag. De bijeenkomst is bedoeld voor ondernemers die graag willen samenwerken met Canadese land- en tuinbouwbedrijven. Nederlandse technieken kunnen bijdragen aan het bevorderen en verder ontwikkelen van innovatieve manieren om gewassen te laten groeien.

Ze kunnen ook helpen bij het stroomlijnen van de bevoorrading van producten. Kansen voor Nederlandse bedrijven Om meer controle te krijgen over de Canadese voedselveiligheid en —onafhankelijkheid, is het belangrijk het oogstseizoen te verlengen, bijvoorbeeld door het gebruik van innovatieve kassen.

ECCP organises inter-European matchmaking events, as well as opportunities for you to meet your peers from other countries – either in EU or abroad. Find also additional international matchmaking opportunities promoted here. ECCP Matchmaking Events RvO. MRE. EFRO (stimulus) Promotion.

We hebben niet meer ondernemerschapsonderwijs nodig! Een belangrijke nuance die daarbij wordt gemaakt is dat we het steeds meer hebben over ondernemend onderwijs. Ondernemend leren is relevanter dan ooit. Het gaat niet om zoveel mogelijk mensen die een bedrijf starten maar zoveel mogelijk mensen die ondernemender gedrag gaan vertonen. Wat echter op dit moment mist en waar bij alle partijen behoefte aan is, is het meetbaar maken of leerlingen of studenten daadwerkelijk ondernemender worden door het gegeven onderwijs.

Tijdens de Summit is de basis gelegd om met een groepje koplopers hier stappen in te maken. De challenges die door de Gelderse gedeputeerden zijn uitgezet rond de grote transitievraagstukken hebben de denkkracht van de maatschappij ontsloten. Het is mooi te zien hoe de politieke ambitie samenvalt met de wens van mensen die zich met hart en ziel in zetten voor een betere wereld. Dat doen we samen met de andere overheden door ervaringen te delen, struikelblokken weg te nemen, en waar mogelijk of nodig regelgeving aan te passen.

Een zeer lastige fase voor Angels: Vanwege deze redenen is het goed dat de overheid in deze fase actief is om bedrijven te helpen starten.

Unfortunately the page you requested no longer exists.

The ACT ambition of accelerating the time to market for CCUS technology will require industrial involvement in research and innovation activities. Therefore, project proposals that are led by industrial partners are particularly welcome. Project proposals are required to address public awareness and environmental aspects, the latter for example through lifecycle analyses.

The available budget will be split into two separate areas, roughly in the following manner: The ACT consortium will adjust this percentage if required to ensure that it funds as many high quality projects as possible. Project proposals must illustrate how their projects may help accelerate the time to market of affordable, cost-effective, low environmental impact and resource-efficient CCUS technology.

InTouch organizes (trade promotion related) meetings, incentives, conferences and events within and between The Netherlands and Asia. Below you will find an overview of events in the upcoming month which might be of your interest.

A new Clingendael Report about the recent developments in relations between Mainland China and Taiwan has been published. The report, which is partially sponsored by the NTIO, investigates the economic and political benefits for Europe, and provides reason for the EU to open talks with Taiwan. You can view and download the report directly from the Clingendael website. Clingendael The Netherlands Institute of International Relations is the leading Dutch think tank and diplomatic academy on international affairs.

The institute provides public and private sector organisations with in-depth analysis of global developments in the fields of economic diplomacy, international security and conflict management. Doing business with Taiwan About Taiwan Taiwan is about the same size as the Netherlands, has with around 23 million citizens a slightly bigger population, and is like the Netherlands an export driven economy.

Another similarity with the Netherlands is that over 80 percent of the Taiwanese economy exist of small- and medium-sized companies, and that the majority of the economy consists of services. Taiwan is not a big market but easily accessible with high levels of disposable income. Due to the similar cultural and linguistic background with mainland China, Taiwan is also the biggest investor in mainland China, and actively promotes itself as a springboard to the emerging mainland Chinese market.

Two roadmaps towards an international Circular Economy

Opportunities for a circular economy in Vietnam 7 December Vietnam is developing quickly, leaving its low-income past behind and becoming a middle-income country. This rapid economic growth is accompanied by increasing pressure on the environment. While there is good environmental legislation, it is not always well enforced. These are big challenges.

EZ/RVO – Ministerie van Economische Zaken / Rijksdienst voor Ondernemend Nederland – is a governmental organisation (agency of a ministry) located in Hague, Netherlands and was founded in as result of a merger between Agency NL and the Dienst Regelingen.

Duurzame verwarming met houtpellets Een duurzame oplossing Hoe zet je een project op? Jaap van der Haar, Wethouder, Gemeente Meppel 4. Energie-innovaties in de nieuwbouw Systeemdenken in gebiedsontwikkeling Projectontwikkeling 2. Een aardgasvrije wijk; hoe krijg je dat snel voor elkaar? Welke rol speelt de RES in de warmtetransitie voor de gebouwde omgeving Hoe passen de verschillende ambities van gemeenten rond gebouwde omgeving en elektriciteit in een regionaal plan?

Welke lessen zijn te trekken uit de pilots? De warmtetransitie in de gemeente Groningen Zo snel mogelijk naar aardgasvrij Samenwerking is een must Duurzame warmte in de bestaande bouw Dick Takkebos, Directeur, WarmteStad Groningen 9.

Intermediairdagen 2017: RVO